Zo lang we ons op LHBTI rechten in Iran richten mogen we niet vergeten dat we risico nemen met ons bestaan en onze strijd.
As long as we focus on LGBTI rights in Iran, we must not forget that we are taking risks with our existence and our struggle.