Er varen dit jaar tachtig boten mee in de Canal Parade, met elk hun eigen karakter, zoals een Iraanse boot
There would be eighty boats with their own character in Pride Amsterdam such as the IranPride Boat.