Iraanse Boot tijdens Amterdam Pride 2018
De prijs voor de boot met de beste boodschap ging naar ‘Meer dan gewenst’, gevolgd door Yubi en de Iraanse boot.
The juri's selected boat award for best message goes to Meer dan Gewenst followed by Yubi and Iran Boat.